• 1.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg
 • zn22.jpg
 • 2.jpg
 • 22.jpg
 • 4.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
V Rajd Sudecki CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Jesienna Kumulacja CEE - V Rajd Sudecki - III Rajd Grzybowy i Biesiada Klubu PTTK TK w Górach Sowich...  Zapraszamy już 19 października... Wszystkich, którzy rezerwowali miejsca prosimy o potwierdzenie udziału i wpłatę wpisowego.

V Rajd Sudecki CEE 2019 - III Rajd Grzybowy

Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019®
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka®
- Klub Górski PTTK CEE®
- Klub PTTK TK CEE®


Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Gór Sowich oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich,
- wdrażanie idei ekorozwoju,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Program rajdu

19.10.2019 (sobota)

6:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,

6:00 - 9:30 - przejazd autokarem na Przełęcz Walimską,
9:30 - 16:30 - przejście trasą: Przełęcz Walimska (755 m n.p.m.) - Wroniec (835 m n.p.m.) - Cesarska Droga - Pański Kamień - Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) - I Ognicho TK - schronisko Sowa (I Biesiada TK) - Sokolica (915 m n.p.m.) - schronisko Orzeł (II Biesiada TK) - Chata Pod Sową (III Biesiada TK) - Przełęcz Sokola (754 m n.p.m.) - Rzeczka (parking - autokar),
16:30 - 20:30 - powrót do Strzelec Opolskich.

Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy z wpłatą wpisowego na V Rajd Sudecki CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/senior PTTK CEE*/rodzina PTTK CEE* - 60,00 zł, dorośli PTTK CEE - 65,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 75,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: V RS, imię nazwisko wpłacającego). W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota oraz przewodnika PTTK, znaczek rajdowy. Nagrody w konkursach dla najlepszych. Ubezpieczenie NNW w ramach opłaconej składki PTTK. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

V. Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przewodnika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

*rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!!!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 7.jpg
 • 29.jpg
 • 8.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 11.jpg
 • 27.jpg
 • 5.jpg
 • 31.jpg
 • 21.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 32.jpg
 • 30.jpg
 • 22.jpg
 • 10.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?