• 18.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 19.jpg
 • 8.jpg
 • zn22.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 22.jpg
III Rajd Świętokrzyski CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Magiczne Góry Świętokrzyskie już we wrześniu. Łysica - szczyt do odznaki, której nazwy nie możemy wymienić. Jaskinia Raj już zarezerwowana. Meta na Zamku Królewskim w Chęcinach! To może być najlepszy rajd 2019 roku... Jest regulamin! Bardzo prosimy wszystkich, którzy rezerwowali miejsca, o potwierdzenia udziału u skarbnika lub prezesa - do 26 sierpnia. Po tym terminie rezerwacje nieaktualne...

Regulamin III Rajdu Świętokrzyskiego CEE

Organizator:

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019®
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka®
- Klub Górski PTTK CEE®
- Klub PTTK TK CEE®

Cele rajdu:

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Gór Świętokrzyskich, w tym Pasma Łysogórskiego na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
- wdrażanie idei ekorozwoju,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Program rajdu:

14.09.2019 (sobota)

6:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
6:00 - 10:00 - przejazd autokarem do miejscowości Święta Katarzyna,
10:00 - 13:00 - przejście trasą: Święta Katarzyna - Łysica (614 m n.p.m.) - Przełęcz Kakonińska (547 m n.p.m.) - Kapliczka Św. Mikołaja - Kakonin,
13:00 - 13:15 - transfer autokarem do Huty Szklanej,
13:15 - 18:00 - przejście trasą: Huta Szklana - Łysa Góra (594 m n.p.m.) - Opactwo na Świętym Krzyżu (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) - Bazylika, Klasztor (ODPUST) - Nowa Słupia,
18:00 - 21:00 - przejazd autokarem do Chęcin, zakwaterowanie w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Na Górce w Chęcinach, kolacja z prowiantu uczestników,
21:00 - 22:00 - konkursy, zabawy, zajęcia kameralne,
22:00 - 6:00 - cisza nocna.15.09.2019 (niedziela)

7:00 - 8:00 - śniadanie z prowiantu uczestników, podsumowanie konkursów,

8:15 - 8:30 - przejazd pod Jaskinię Raj,
9:00 - 12:00 - zwiedzanie Jaskini Raj (dwie grupy) oraz Pierwszego Centrum Neandertalczyka,
12:00 - 14:00 - przejście trasą: Jaskinia Raj - Czerwona Góra (328 m n.p.m.) - rezerwat przyrody Góra Zalejowa (372 m n.p.m.) - Góra Zamkowa (360 m n.p.m.) - Zamek Królewski w Chęcinach,
14:00 - 15:00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach,
15:00 - 20:00 - powrót do Strzelec Opolskich (w drodze powrotnej przerwa na posiłek).

Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy z wpłatą wpisowego na III Rajd Świętokrzyski CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/senior PTTK CEE*/rodzina PTTK CEE* - 120,00 zł, dorośli PTTK CEE - 125,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 135,00 zł. Do wpisowego należy doliczyć 25,00 zł za bilety wstępu do Jaskini  Raj oraz Centrum Neandertalczyka. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 150,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: IIIRŚ, imię nazwisko wpłacającego). W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, nocleg w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, bilety do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka, opieka pilota oraz przewodnika PTTK, znaczek rajdowy. Ubezpieczenie NNW w ramach opłaconej składki PTTK. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie. Wyżywienie we własnym zakresie!!!

Uwaga!

Dodatkowo indywidualnie płatne gotówką:
- bilet wstępu do Świętokrzyskiego parku Narodowego (7,00/3,50 zł),
- bilet wstępu do Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu (10,00/6,00),
- bilet wstępu do Zamku Królewskiego w Chęcinach (13,00/10,00 lub grupowy 9,00).Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przewodnika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

*rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
*senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!!!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 22.jpg
 • 30.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 31.jpg
 • 26.jpg
 • 29.jpg
 • 11.jpg
 • 27.jpg
 • 25.jpg
 • 32.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 8.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?